Miks on team building oluline?

Päevi, kus terve tiim saab kokku ning arutab ühiselt tulevikuplaane, on pigem vähe. Mõnes ettevõttes ei tehta neid üldse. Siiski on need hindamatu väärtusega. 

Suhted

Lahinguväljal lendavate kuulide keskel saab hakkama ainult ühtne meeskond. Seetõttu rõhutame igal koolitusel heade suhete tähtsust. See ei kehti mitte ainult suhete kohta klientide ja partneritega, vaid on äärmiselt oluline ka tiimi sees. Esimene juhtimise printsiip “kata ja liigu” tähendab just seda – meeskonnatööd. Vastane on väljaspool müüre ning ainus tee ühte sammu astuva meeskonnani on läbi suhete ehitamise. Tiimiüritused, kus minnakse teemadega süvitsi, viivad ühe päevaga suhteid väga palju edasi. Toimub suhete hoidmine ja loomine samal ajal. Lisaks võimaldab tavapärasest töökeskkonnast väljaspool olemine näha kolleege hoopis teise nurga alt ning aitab seeläbi neid paremini tundma õppida.

Head mõtted ja uued ideed

Arutelude puhul on väga hea mõte jagada suurem grupp mitmeks väiksemaks laudkonnaks, kus igaühes on mitte rohkem kui 3-4 inimest. Niiviisi saavad kõik rääkida ja igaüks päriselt osaleb. Selliselt toimides saame teada kõigi vaatenurgad, mõtted ja ideed ning need ka läbi arutada. Planeerimise käigus saame aru meeskonna motivatsioonist ning õpime üksteist paremini tundma, et saaksime vajadusel üksteist katta. 

Tulemuseks on mitte ülemate, vaid meeskonna poolt koostatud plaan, mille toimimisse usuvad kõik. 

Selged rollid

Sellistel team building’u päevadel saavad kõigi rollid selgeks. Igaüks saab kaasa rääkida, kuidas ta ettevõtte eesmärkide saavutamisele soovib kaasa aidata. Lisaks saadakse aru, kuidas on võimalik tiimiliikmetel üksteise oskuste/teadmiste puudumist kompenseerida. Harjutuste kaudu tulevad välja ka puudujäägid kõiges selles, mis täna takistab saavutada parim versioon endast terve meeskonna ja iseenda jaoks. Igaühel meist on tugevad ja nõrgad küljed, samamoodi on need ka meeskonnal. Kui me neid teame, saame meeskonnasiseselt üksteist aidata.

Selged ülesanded

Selliste tiimiürituste puhul ei lähe info kaduma ning ei toimu “telefonimängu”. Info tuleb otse allikast. Oleme kõik ühes infoväljas ja saame kohe küsida, kui ei saanud aru. Ühiselt arutades hakkavad kõik nägema suuremat pilti ning seda ka mõistma. Kui me saame kaasa rääkida, mida oleks vaja teha ning mõistame, miks me asju teeme, siis sellise koos tegemise-loomisega võtab igaüks tükikese vastutust ettevõtte suuremast eesmärgist. Igaüks on oluline lüli ja igaühe panus kokku on suure mõjuga. Meeskond saab ainult võita, kui kõik võidavad